Ukázka montáže akustického krytu

14.04.2024

                        Acoustic enclosure in Germany

                        Základy akustického krytu pro recirkulaci koksárenského plynu

                                     Stavba ocelové konstrukce akustického krytu

                                                  Dokončená ocelová konstrukce

                                                     Dokončení montáže panelů

                                   Akustický kryt je dokončen včetně odvětrání  

                                                   Montáž akustických panelů