Ukázka výměny chladičů sání vzducho plynové turbíny

14.04.2024

              Gas turbine intake retrofit at Arizona in USA

                                                             Začínáme vykládkou 

           Předmontáž jednotlivých modulů nových chladičů sání vzducho plynové turbíny

                                  Odstávka a demontáž pulsních filtrů sání turbíny

                 Odpařovací chladič odstraněn a nahrazen novými výměníkovým chlazením

                                     Úprava a rozšíření stávající ocelové konstrukce

                                           Pulsní filtry vráceny do původní pozice

                                           Montáž rozvodů chladící a vratné vody

                                       Sání dokončeno a připraveno pro přejímku